Calendario de actividades

O calendario acordarase en Xunta cada ano antes do comezo do curso. Este calendario queda exposto para o coñecemento dos socios. 

O calendario de actividades de este curso 2016/2017  é o seguinte:

Comezo: Setembro

Finalización: 30 de Xuño 2017

Pontes:  31 de Outubro 2016

5 a 9 de Decembro 2016

Nadal: 23 de Decembro 2016 ata ó 9 de Xaneiro 2017

Semana Santa: 8 de abril 2017 ata ó 16 de abril de 2017