Xunta directiva

A directiva é elixida polos socios cada dous anos mediante votación. O proceso ven precedido dunha exposición de listas de candidaturas que se expón ó público. Todos os membros da Xunta fan un traballo altruista e voluntario. A actual Xunta Directiva foi elixida no mes de febreiro de 2017.

Presidenta: Sara Mercedes García Quinteiro

Vicepresidenta: Angeles Ayán Burillo

Secretario: Enrique Felipe Soto Soto

Tesoureira: María José Blanco Costas

Vocais:

Elena Cáccamo Frieben

Isaac González García

María Dolores Fernández García

María Ascensión Vidal Alvarez

María José Blanco Costas

Matilde Dolores Álvarez Castro

María Soledad Martínez Fernández